Johetec

Gebruikers van JOHEX pijp in Europa hebben het volgende opgemerkt:

 • Minder stank en minder schadelijke gassen in varkensstallen.
 • Varkens vreten en groeien beter.
 • Minder staart/oor bijten.
 • Minder stankverspreiding bij het uitrijden van drijfmest.
 • Comfortabeler arbeidsomstandigheden in de varkensstallen.
 • Geur van mest blijft minder lang aan handen en kleding kleven.
 • Varkens zijn gezonder.
 • Waterleidingen en nippels zijn schoner.


 • Test bewijzen het en zoals u kunt zien op de volgende grafiek van de officiële test, de varkens groeien veel beter wanneer water wordt verstrekt dat behandeld is met de pijp. Lees de gehele test: "Test resultaten".  JOHETEC, Isoniituntie 26, 32410 NIINIJOKI, Finland, tel +358-400-123 495, info@johetec.fi